110 روز تا جشنواره
  • پوستر جشنواره

  • تیزر جشنواره

  • پلن نمایشگاه

ارسال آثارمتقاضیان شرکت در جشنواره پیش از ثبت نام به موارد ذیل توجه نمایند:

  • پیش از ثبت نام لازم است ضوابط و مقررات جشنواره را به دقت مطالعه نمایید.


    مراحل ارسال اثر را مطابق موارد ذيل رعايت فرماييد:

  • مالک اثر موظف است فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل، ضمیمه اثر نموده و آن را به دبیرخانه جشنواره تحویل نماید.
  • در صورت تحویل اثر توسط فرد دیگری غیر از مالک اثر، همراه داشتن معرفینامه و کارت شناسایی معتبر الزامیست.دريافت فرم هاي ثبت نام سومين جشنواره بازي هاي رايانه اي تهران