بخش کارگاههای تخصصی


حضور اساتید داخلی و خارجی و برگزاری کارگاه‌های روزانه توسط آن‌ها در زمینه‌های مختلف، نمایش آخرین فن‌آوری‌های مرتبط با صنعت بازی در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و دعوت از افراد سرشناس صنعت بازی، مانند مدیران شرکت‌های خارجی، بازیسازها، طراحان و دیگر افراد شاغل در این صنعت برای ایراد سخنرانی از برنامه های مهم این بخش می باشد.