110 روز تا جشنواره
  • پوستر جشنواره

  • تیزر جشنواره

  • پلن نمایشگاه

رده بندی جشنواره

سبک زندگی اسلامی- ایرانی در بخش ویژه جشنواره گیم جای گرفت

0 خرداد 01 1392 در جشنواره
بخش سبک زندگی ایرانی اسلامی-ایرانی با هدف ترویج الگو و شاخص های این نوع زندگی به سومین جشنواره بازی های رایانه ای تهران افزوده شد.

ادامه مطلب ›